THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ

  Mục đích thẩm định giá trị máy móc thiết bị để phục vụ cho:

•  Phục vụ thuê tài chính. 
•  Bảo hiểm. 
•  Mua bán, tư vấn. 
•  Cầm cố, thanh lý. 
•  Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính. 
•  Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá. 
•  Đền bù giải toả.

Máy móc thiết bị thẩm định giá trị bao gồm :

•  Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
•  Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ… 
•  Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và các phương tiện khác.

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TÀI SẢN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

Chứng nhận: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản.

Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương (nếu tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng yêu cầu thẩm định giá).

Văn bản xác nhận lưu giữ hồ sơ gốc của Ngân hàng (nếu tài sản đang thế chấp vay vốn).

1.      ĐỐI VỚI TÀI SẢN Đ QUA SỬ DỤNG

o        Phương tiện vận tải :

§         Đăng ký xe

§         Giấy chứng nhận đăng kiểm

§         Giấy chứng nhận bảo hiểm xe

§         Hợp đồng mua bán (nếu có)

§         Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

§         Giấy chứng nhận ATKT đối với xe bồn

§         Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

o        Trạm xăng dầu:

§         Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa

§         Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

§         Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC

§         Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

o        Dây chuyền máy móc thiết bị

§         Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá

§         Bản vẽ TK quy trình sản xuất của dây chuyền

§         Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)

§         Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)

2.      ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA SẮM MỚI

o        Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt

o        Hóa đơn chứng từ (trường hợp bán thanh lý)

o        Catalogue (nếu có)

 

Bài viết liên quan
Đầu trang